Fit in Business

business-fitness-300x200

De verzuimkosten in Nederland bedragen 6 miljard per jaar. De helft daarvan is voor rekening van werknemers met overgewicht. In sommige branches in het bedrijfsleven ligt het percentage overgewicht op 70% (landelijk 50%).

Wist u dat medewerkers met (fors) overgewicht:

• 2x zoveel beperkingen ervaren in hun werk

•2x zoveel verzuimdagen per jaar hebben

• werkgevers € 2 miljard per jaar kosten

• € 413 miljoen per jaar meer ziektekosten maken (Bron: TNO)

 

De oplossing voor duurzame inzetbaarheid in de zakelijke markt

Fit in Business is een speciaal ontwikkeld programma om voor gezonde en vitale medewerkers binnen uw bedrijf te zorgen.

We helpen werkgevers en hun medewerkers om samen te werken aan duurzame inzetbaarheid. Een aanpak voor overgewicht en vitaliteit om het verzuim terug te dringen en de productiviteit te verhogen. Een totaaloplossing voor werkgevers waarbij zij hun medewerkers de kans geven te werken aan een gezonde(re) levensstijl. Ook is er voor medewerkers met overgewicht de mogelijkheid om onder begeleiding af te slanken. Met een voedingsplan, een beweegplan en professionele begeleiding helpen we om de beste resultaten te behalen en te behouden.

De intake en de outtake zijn er om voor beide partijen duidelijke doelen vast te stellen en deze te meten.

 

Fit in Business stappenplan 

Kickoff: We starten met de kickoff. Medewerkers wordt op een heldere en transparante manier uitgelegd wat het programma inhoudt en wat zij kunnen verwachten.

Intake: De intake is de eerste stap in het proces. De medewerkers (hierna: deelnemers) stellen samen met de consulent de doelen op voor de komende 12 maanden.

Cambridge Weight Plan & Voedingsplan: In de eerste drie maanden maken deelnemers met overgewicht gebruik van de producten van Cambridge Weight Plan. Een wetenschappelijk onderbouwd en medisch verantwoord afslankprogramma. De begeleiding wordt gedaan door ervaringsdeskundigen die de deelnemers bijstaan in hun stappenplan naar een nieuw gewicht.  Als het streefgewicht bereikt is, wordt er geleidelijk opgebouwd naar een normaal voedingspatroon. Aan de hand van duidelijke afspraken en een voedingsschema, wordt er gewerkt aan een eetpatroon dat past in een gezonde leefstijl.  Deelnemers zonder overgewicht worden begeleid met een in een gezonde leefstijl passend voedingsschema, om zo ook meer energie te krijgen.

In beweging: Daarnaast krijgen deelnemers advies rondom hun bewegingsactiviteiten. Met de Loop, een armband van Polar die gekoppeld is aan een app, wordt de huidige mate van beweging in kaart gebracht. Aan de hand van deze input worden nieuwe afspraken gemaakt met de deelnemers. Deelnemers krijgen persoonlijke, op maat gemaakte doelstellingen en worden vervolgens in groepen van max. 10 personen ingedeeld. De groepen krijgen gedurende het traject een aantal bijeenkomsten waardoor verbinding en saamhorigheid ontstaat. Door het groepsproces wordt de kans op een succesvol programma vergroot.

Workshops: De groepen kunnen tijdens het programma ook een aantal workshops volgen. Hierbij kan gedacht worden aan workshops over voeding, beweging, emotie-eten, sociale omgeving, mindfulness etc.

Outtake

Rapportage: Aan het eind van het programma ontvangt de werkgever een groepsrapportage. Deze rapportage bevat de gemiddelden van de groepen.

 

Praktische informatie

Het Fit in Business programma duurt 12 maanden.

De kosten voor het basisprogramma zijn € 1.250,- per deelnemer.

De workshops kosten € 500,- per sessie (groepsgrootte min. 5 en max. 10 deelnemers). Genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

” No Cure, Less Pay”.

Fit In Business garandeert aan het eind van het programma bij 80% van de groepsdeelnemers een blijvend resultaat. Mocht dit resultaat niet behaald worden, dan wordt over het percentage deelnemers dat zijn/haar doel niet heeft behaald, 50% van het geïnvesteerde bedrag terugbetaald.

 fib

 

Investering & subsidie 

Fit in Business in meerdere opzichten aantrekkelijk.

Met een relatief gezien lage investering per werknemer, de ‘no-cure less pay’ regeling, de subsidie en fiscale mogelijkheden, is deelname aan Fit in Business in meerdere opzichten aantrekkelijk voor werkgever en werknemer.

Investering: Als werkgever investeert u met Fit in Business niet alleen in de vitaliteit en productiviteit van uw medewerkers, uiteindelijk investeert u ook in de duurzaamheid van uw bedrijf. De investering van € 1.250,- per werknemer voor een programma van een jaar ligt ver beneden de gemiddelde tarieven die in Nederland gelden. Bovendien zijn er voor werkgevers subsidie en fiscale mogelijkheden.

Subsidie: Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stimuleert programma’s die duurzaamheid verbeteren binnen de zakelijke markt. Momenteel zijn wij in gesprek met dit departement.

Fiscale mogelijkheden: Onderdeel van het afslankprogramma van Fit in Business zijn Cambridge producten. Door de fiscus wordt het verstrekken van maaltijden in beginsel als ‘loon in natura’ beschouwd welke derhalve niet onbelast mogen worden verstrekt aan werknemers. Binnen de zogenaamde ‘werkkostenregeling’ is het echter wel degelijk mogelijk om tot een bepaald bedrag belastingvrije vergoedingen aan werknemers te verstrekken. De hoogte hiervan is momenteel 1,2 van de fiscale loonsom en wordt ‘forfaitaire ruimte’ genoemd. Deze verstrekkingen kunnen bestaan uit bijvoorbeeld onkostenvergoedingen maar kunnen ook verstrekkingen van bijvoorbeeld maaltijden of maaltijdvervangers zijn.

De werkkostenregeling is op dit moment nog niet verplicht maar zal dit, zoals het er nu naar uitziet vanaf 1 januari 2015 wel zijn. Teneinde te beoordelen in hoeverre er mogelijk sprake is van onbenutte forfaitaire ruimte en/of andere mogelijkheden om kosten zakelijk te kunnen verantwoorden adviseren wij u in overleg te gaan met uw financiële adviseurs.

Voor meer informatie of een afspraak. Neem vrijblijvend contact op via het  contactformulier   of bel 072-5345320

 

LeafletFiB-FonnyFreek